Varukorg Varukorg 0
Varukorg
Summa 0 kr

Integritetspolicy                                        

 

Varför ska jag läsa denna policy?                                

Denna policy beskriver hur vi på Tolé Verktyg AB samlar in, använder och skyddar dina

personuppgifter                                                            

 

Vilken information samlar vi in om dig?                    

Tolé Verktyg AB (organisationsnummer 556042-3054) är personuppgiftsansvarig för de

personuppgifter som inhämtas.                                                       

Vi samlar in information när du registrerar dig i vår webbshop, köper våra produkter eller

vid andra kontakter med oss och det inkluderar:                                      

 

* Namn                                                                         

* Kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress             

* Ev tidigare inköp och betalningsinformation                             

* Personnummer / organisationsnummer                                       

 

Hur kommer vi använda din information?                          

* För att kunna hantera beställning och administrera ditt köp                       

* För att kunna hantera kundtjänstärenden                                    

* För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndig-

  hetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.               

* Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster

  till dig.                                                                         

 

Hur länge kommer vi ha din information?                          

Vi sparar information om dina köp så länge du inte meddelar annat. Anledningen till detta är

att vi vill kunna ge dig bra service i form av information om reservdelar eller tillbehör. Därför

behöver vi veta vad du en gång i tiden handlade av oss, eftersom många av våra produkter

har mycket lång livslängd.                                                    

 

Vi radera dina uppgifter när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra semast när

preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbet, vilker just nu är sju år

( enligt bokföringslagen ).                                                    

 

Med vilka delar vi din information med?                   

Vi kan dela dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners,

t.ex. fraktbolag eller din bank om det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt  avtal med dig.

 

Utöver detta kan vi dela dina personliga upplysningar om vi behöver lämna eller dela upp-

lysningar om dig med statliga institutioner.                                             

 

Vad är mina rättigheter?                                               

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan

begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Vi får

inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.                                 

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera

uppgifter som lagen kräver att vi behåller.                                     

Klagomål: Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid

vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och

den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål

till Datainspektionen.                                                            

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?                       

Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personuppgifter vi har registrerat på dig. Önskar du

denna information ska du kontakta oss via mail eller post som finns längst ned i denna policy.

 

Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina  

personuppgifter.                                                           

 

Om du vill lämna ett klagomål till Datainspektionen så behöver du kontakta dem.

via telefon 08-65761 eller email datainspektionen@datainspektionen.se            

 

Hur du kan kontakta oss                                              

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina

rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:                                    

 

Tolé Verktyg AB                                                         

Fabriksgatan 11                                                            

SE-570 80  VIRSERUM                                                      

Telefon: 0495-30229                                                   

E-post: tole@tole.se